Metsätila myyntiin? Kaikille tiloille löytyy ostajaehdokkaita

Metsätilakauppa käy edelleen hyvin ja luotettavan välityspalvelun käyttäminen takaa parhaan hinnan sekä sujuvat kaupat.

Metsätilojen kauppamäärät ovat edelleen korkealla tasolla. Metsäsijoittaminen on hyvin suosittua ja vakaa sijoittamisen muoto, koska hyvin hoidetun metsän arvo säilyy ja kasvaa taloustilanteiden suhdannevaihteluista huolimatta. Hoidettu metsä pitää arvonsa ja tuottaa puunmyyntituloja elinkaarensa eri vaiheissa.

Myös muut arvot kuin rahallinen tuotto voivat vaikuttaa metsätilan kiinnostavuuteen. Olemme listanneet tähän erilaisia kiinteistöjä ja niistä kiinnostuneita ostajia:

1.METSÄTALOUSMETSÄT

Metsätaloutta harjoittavien ostajaehdokkaiden kiinnostusta herättävät tällä hetkellä erikokoiset tilat, joilla on hyvin hakkuumahdollisuuksia, rehevät maapohjat ja monipuolinen kehitysluokkajakauma.

2. TULEVAISUUDEN METSÄT JA PUUHAPALSTAT

Useita ostajaehdokkaita kiinnostaa myös taimikkovaltaiset metsiköt ja erilaiset puuhapalstat. Ostajat haluavat tehdä metsänhoitotyöt itse ja he ovat kiinnostuneita myös hoitorästejä sisältävistä metsätiloista.

3. LUONTOKOHDE

Ostajaehdokkaat etsivät myös metsätiloja, joilla on esimerkiksi luontoarvoja. Tällaisilla metsätiloilla voi olla esimerkiksi lähteikkö, puronvarsi, lehto tai suoalue. Usein ostajaehdokkaiden kiinnostuksen taustalla voi olla myös ajatus hiilikompensaatiosta.

4. ERÄSTELYALUE

Ostajaehdokkaissa on myös eräharrastajia, jotka haluavat omaa maata vapaa-ajan viettoon. Heitä kiinnostavat kala- ja riistarikkaat alueet, jotka vaihtelevat vesistöiltään, puuston kehitysluokiltaan ja maaperältään. Lintumetsästäjien suosiossa voivat olla joko kosteikot tai runsaspuustoiset metsätilat. Hirvenmetsästäjiä voi kiinnostaa erityisesti jokivarret ja rämeiköt sekä kalastajia kosket.

Jos metsätilojen myyntiin tai ostoon on kiinnostusta, ottakaa rohkeasti yhteyttä alueenne metsäkiinteistövälityksen asiantuntijaan. Jos tiedossanne on välitykseen sopiva kohde ja kerrotte siitä meille, saatte yllätyspalkinnon. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

YHTEYSTIEDOT:

MATTI NEVANPERÄ

metsäasiantuntija, tiiminvetäjä LKV, puukauppa- ja metsänhoitopalvelut

Puh. 045 7750 2247, matti.nevanpera@metsatkuntoon.fi

JYRKI-PEKKO KINNUNEN

metsäasiantuntija, LKV

Puh. 050 565 9754, jyrki-pekko.kinnunen@metsatkuntoon.fi

www.metsätkuntoon.fi