Paikallisuutiset

Terrafame sai luvan Rajalammen, Kiukeronlammen ja Nimettömän lammen kuivattamiseen

Vesitalouslupa myönnettiin sivukivialueen KL1 alle jäävän käsiteltyjen jätevesien varastointoaltaaksi Kuusilammen kuivattamiseen. Kuva Kuusilammen avolouhokselta. Kuva: Jussi Pohjavirta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafamelle oikeuden aloittaa sivukivialueen KL1 rakentamisen ja sivukiven läjittämisen sekä Rajasuon maankaatopaikan rakentamisen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan Sotkamossa ja Kajaanissa sijaitsevan Talvivaaran kaivospiirin alueelle sijoittuvan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen rakentamiseen. Ympäristölupa kattaa myös sivukivialueesee

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä