Mielipiteet

Sotkamon Keskusta toivoo palveluseteliä lapsiperheille. Kuvituskuva.

Kannanotto: Ennaltaehkäisevä palveluseteli lapsiperheille arjen helpottamiseen

Kannanotto. Luodaan kerralla ehjää, eikä korjata rikkinäistä kalliilla. Sotkamon Keskusta edellyttää ennaltaehkäiseviä toimia sotkamolaisten lapsiperheiden arjen tukemiseksi.

Perheet ovat monipuolisia ja tarpeet ennaltaehkäisevistä toimista ovat perhekohtaisia. Useat perheet kamppailevat arjessa jonkin haasteen kanssa. Sotkamon Keskusta esittää perheiden tukemiseksi perheen tarpeen mukaista palveluseteliä.

Taloushuolet, arjen aikataulutukset tai vaikkapa lasten teini-iän mukanaan tuomat uudenlaiset elämäntilanteet kuluttavat perheiden voimavaroja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Perheen kohtaama äkillinen kriisi tai vanhemman voimavarojen vähentyminen voi lamaannuttaa perheen toimivan arjen. Tällöin tärkeintä on saada apua ja tukea nopeasti, jotta asiat palautuisi normaaliin päiväjärjestykseen mahdollisimman nopeasti. Oikea-aikaisesti tarjottu apu vähentää tarvetta kalliille korjaaville palveluille.

Ennaltaehkäisevä toiminta muodostuisi palvelusetelistä, jolla perhe on oikeutettu taloudelliseen tukeen palvelun hankkimiseksi sekä palveluntarjoajien yhteystietojen saamiseen.

Taloudellisen tuen suuruus määritettäisiin valmistelussa. Ehdotamme lähtökohdaksi esimerkiksi 200 euron suuruista palveluseteliä vuodessa ja sosiaalityön arvioidessa tarvetta tukea lisätään.

Sotkamon Keskusta on tietoinen, että alueelta on puute tietyistä palveluntarjoajista, kuten tukihenkilötoiminnasta tai erityislasten harrastusten palveluista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Palveluseteli aktivoisi tämän suuntaisten palvelujen ja yrittäjyyden muodostumista. Palveluntarjoajana voisivat palvelusta riippuen olla niin yrittäjät kuin yhdistyksetkin.

Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan tukea perheen jaksamista ja ehkäistä syrjäytymistä, mikä samalla parantaa kuntalaisten mielenterveyttä ruohonjuuritasolla.

Ennaltaehkäisevää perhetyötä tulee tarjota lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Kokonaisuuden kannalta on hyvä huolehtia, että palveluseteli ei estä asian kannalta keskeisten viranhaltijoiden tietoisuutta perheen tilanteesta.

Tällöin heillä on mahdollisuus tehdä perinteistä perhetyötä, jossa suunnitellaan tavoitteellinen ja koko perheen huomioon ottava palvelukokonaisuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nämä palvelut muun muassa tukevat vanhemmuutta, vanhempien jaksamista ja kasvatustyötä, perheen vuorovaikutusta ja elämänhallintaa kriisin kohdatessa. Samalla myös lapset voivat paremmin.

Sotkamon Keskusta haluaa, että hyvinvointia rakennetaan rohkeasti ihmiselon alkutaipaleelta alkaen, jolloin tällainen palveluseteli tasoittaisi perheiden taloudellisten ja muidenkin voimavarojen riittävyyttä.

Jälkijättöinen tuki on kallista ja resurssien väärinkäyttöä. Vanhojen toimintamallien rinnalle löytyy uudenlaisia ratkaisuja lapsiperheiden arjen tukemiseksi.

Keskustan Sotkamon kunnallisjärjestö ry

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä