Mielipiteet

Onko Loiste Suuri Puhallus?

Mielipide. Sähköverkkoyhtiöllä on monopoli omalla verkkoalueellaan. Miljoonien voittoja ei synny tyhjästä. Asiakas maksaa laskun. Yhtiön arvo on asiakkaissa.

Loiste-konsernin käypä arvo oli EON- kaupassa vuonna 2013 noin 223 miljoonaa euroa. Silloin Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ostivat Loisteen kokonaan itselleen.

Vuonna 2019 Loiste Oy:n arvo kolminkertaistui pääomasijoittajien tarjousten perusteella noin 710 miljoonaan euroon. Syynä tähän oli vuonna 2013 säädetty epäonnistunut sähkömarkkinalaki, joka mahdollistaa ylikorkean tuoton perimisen sähkönsiirrossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Huhtikuussa 2019 Kajaani ja Sotkamo myivät ruotsalais-ranskalaiselle sijoittajaryhmälle (Kanerva Energia Oy) noin 33,9 % osuuden yhtiöstä.

Kauppahintaa maksettiin Kajaanin kaupungille noin 150 milj. euroa ja Sotkamon kunnalle noin 50 milj. euroa. Tähän sisältyi noin 30 miljoonaa euroa kuntien vastuulla olleiden juniorilainojen poismaksua.

Lopun noin 75 miljoonan juniorilainan poismaksusta Kajaanin kaupunki sai noin 37 miljoonaa ja Sotkamon kunta noin 12 miljoonaa ja pääomasijoittajat noin 25 miljoonaa euroa.

Loiste Oy:n liiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan juuri perustettuun Loiste Rahoitus Oy:öön. Liiketoimintasiirto tuotti emoyhtiölle tilikauden tuloksen 423,7 miljoonaa euroa ilman mitään todellista liiketointa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vastineeksi siirrosta Loiste Oy sai Loiste Rahoituksen osakkeita ja samalla sen omavaraisuus kasvoi 17 prosentista huimaan 97 prosenttiin, kun velat siirrettiin tytäryhtiöön. Emoyhtiön osingonjakokelpoiset varat kasvoivat yhtiön ilmoituksen mukaan välitilinpäätöksessä 12.12.2019 noin 463 miljoonaan euroon, kun ne olivat olleet 38 milj. euroa vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tämä mahdollisti seuraavan siirron.

Koti-Kajaanin 3.2.2021 artikkelissa kaupunginjohtaja Jari Tolonen totesi, että "vuoden 2019 lopulla Loiste maksoi omistajilleen osakassopimuksen mukaisesti ylimääräisen osingon, jonka konserni kattoi sekä velkarahalla että jakokelpoisilla varoilla ". Lisäksi Tolonen kertoi, että " Loiste-konsernin omistajat tavoittelevat omistukselleen yhteensä noin 20 miljoonan euron vuotuista tuottoa ."

Osingonjako perustuu osingonjakokelpoisiin varoihin. Tässä puhalluksessa jako tapahtui pitkälti lainarahoilla, kun omia varoja ei ollut. Jälkimmäisen Tolosen kommentin mukaan niin aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Enää se on mahdollista vain siirtohintoja yhä korottamalla, jos sittenkään.

Ennen 2019-2020 vuodenvaihdetta toteutettiin vielä käsittämätön noin 105 miljoonan euron ylimääräinen osingonjako. Kajaanin kaupunki sai noin 52 miljoonan, pääomasijoittajat noin 36 miljoonan ja Sotkamon kuntakin lähes 17 miljoonan euron osingot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Silloin vuoden 2019 tilinpäätöksessä Loiste emoyhtiöön jäi vielä lähes 357 miljoonan euron oma pääoma ja osingonjakovara. Raha vain puuttuu. Tilinpäätöksen mukaan pitkäaikaisten velkojen määrä kasvoi 2019 tilikauden aikana lähes 150 miljoonaa euroa 450 miljoonaan euroon. Koko konsernin oma pääoma painui noin 71 miljoonaa miinukselle.

Kuntaomistajat saivat tässä operaatiossa kassaan rahaa noin 345 miljoonaa euroa. Pääomasijoittajat keräsivät takaisin sijoittamastaan noin 200 miljoonan pääomasta noin 60 miljoonaa euroa jo ensimmäisenä omistusvuotena.

Konserni tyhjennettiin käytännöllisesti kokonaan likvideistä varoista. Miten tällainen yhtiö voisi jatkossa toimia energiainfran tehokehittäjänä? Loiste-konsernin kokonaisuuden ja sähköverkon asiakkaan eli maksajan kannalta tilanne on huolestuttava. Yhtiö on vedetty niin kuiviin kuin laillisin keinoin on voitu tehdä.

Loiste-konserni ja Energiapolar Oy myivät 24.3.2021 Loiste Sähkönmyynti Oy:n koko osakekannan Suur-Savon Sähkö Oy:lle. Kauppahintaa ei kerrottu. Yrityksen vajaan 160 miljoonan euron liikevaihdosta hävisi noin 95 miljoonaa euroa.

Konsernin korkea velkaantuminen ja alentuneen liikevaihdon tuloksentekokyky herättävät huolta asiakkaissa ja veronmaksajissa. Kuntien pääosin omistamalta yhtiöltä olisi kohtuullista edellyttää taloudellista, harkittua, avointa ja selkeää sekä kuntien vetovoimaa pitkällä tähtäimellä vahvistavaa toimintaa.

Asiakkaiden rehelliset kommentit paljastavat todellisen ärtymyksen yhtiön toimintaan. On tapahtunut Suuri Puhallus.

Helena Aaltonen

Pentti Huttunen

Keijo Aaltonen

Hannu Suutari

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä