Mielipiteet

Mielipide: Asumistuen leikkaukset kohdistuisivat köyhiin ja pienituloisiin

Turvallinen oma koti valoineen ja lämpöineen on kaiken hyvinvoinnin perusedellytys. Asuminen on Suomessa tunnetusti kallista etenkin kaupunkien ja asutuskeskusten vuokra-asunnoissa. Ja näissä pienituloiset, joilla ei ole varaa omistusasuntoon, useimmiten asuvat. Asumistuen tavoite onkin taata säällinen asuminen myös pienituloisille, varmistaen että tuloja jäisi myös elämiseen.

Asumistuessa on tiukat tulorajat, eli tuki on suunnattu todella pienituloisimmalle väestölle. Esimerkiksi yksin asuva aikuinen ei saa yleistä asumistukea, jos hänen bruttotulot ylittyvät 1 671 euroa kuukaudessa. Yhden lapsen kanssa asuvan yksinhuoltajan tuloraja on 2 346 euroa kuukaudessa bruttona, jolloin tukea ei enää makseta. Asumistuen leikkaus koskettaisi siis pienituloisinta vuokralla asuvaa väestöä ja syventäisi köyhyyttä.

Asumistuen määrään vaikuttaa bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän ohella asumismenot, kuten vuokra, sähkö ja lämpö. Se, mitä asumismenoihin sisällytetään, on tarkoin määritelty, samoin myös enimmäisasumismenot, joihin tukea myönnetään. Yksin asuvan enimmäisasumismenot, joista tuki lasketaan, ovat Kajaanissa 447 euroa kuukaudessa ja muissa Kainuun kunnissa 394 euroa kuukaudessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Useimmilla yleisen asumistuen saajilla todelliset asumismenot ovat suuremmat kuin enimmäisasumismenot, joista tuki lasketaan. Lisäksi tuessa on aina omavastuuosuus, joten pienituloisille tuen saajille jää kyllä itsellekin maksettavaa. Järjestelmä ei ole tiukkine rajoituksineen mikään maksuautomaatti, vaan se kannustaa tuen saajia hakemaan halvimpia vuokra-asuntoja. Merkille pantavaa on, että asumistuki kohdentaa sosiaaliturvaa tehokkaasti sinne, missä sille on tarvetta.

Julkisuudessa on väitetty, että asumistukimiljoonat valuvat gryndereille. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Vuonna 2015 toteutettu asumistukiuudistus nosti etenkin pienissä asunnoissa asuvien tukea. Tutkimusten mukaan (VATT, Lyytikäinen 2022) korotuksesta hyötyivät pienituloiset tuen saajat, eivät suinkaan asunnon omistajat. Asumistuen korotukset eivät ole väitetysti nostaneet tuensaajien vuokria. Pääosa yleisen asumistuen saajista asuu Kainuussakin kuntien omistamissa vuokrataloyhtiöissä.

On helppoa höynäyttää ihmisiä uskomaan, että asumistuki olisi tuki asuntosijoittajille ja perustella sillä leikkaukset, kun todellisuus on ihan vastakkainen, jos asiaan jaksaa perehtyä.

Kansanedustajaehdokkaat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Saara Karjalainen , sairaanhoitaja, Kajaani (vas.)

Juha Kortelainen , puuseppä / eläkeläinen, Hyrynsalmi (vas.)

Merja Kyllönen , kansanedustaja, Suomussalmi (vas.)

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä