Paikallisuutiset

Kainuun pelastuslaitos: avotulen teko kielletään koko maakunnassa

Kielto astuu voimaan torstaina ja on voimassa sunnuntaihin saakka.

Kainuun pelastuslaitos tiedottaa, että maakunnan alueella on kohonnut metsäpaloindeksi 5,5 ja viikonloppua kohden se nousee lähelle 6,0, joka on indeksin maksimiarvo. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Kainuun pelastuslaitos kieltää edellä mainitun lain ja seikkojen perusteella avotulen teon mukaan lukien kulotuksen Kainuun maakunnan alueella. Kielto astuu voimaan 15.7.2021 klo 12:00 ja on voimassa 18.7.2021 klo 24.00 saakka, jollei kieltoa erikseen pureta pelastusviranomaisen toimesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksista valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan tai kipinöinnin kautta. Kevytrakenteisen, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Lisäksi pelastuslaitos tuo esille pelastuslain 14 §:n mukaisesta toiminnanharjoittajien velvoitteesta osaltaan ehkäistä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Tämä koskee pelastuslain 14 §: 2 momentin mukaan myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa kuten metsässä tehtävää metsätyötä (esim. laikutus), josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä