Mielipiteet

Sotkamon Perussuomalaiset: Kaukolämpö omiin käsiin, moposuora nuorille ja maaseudun tyhjät kiinteistöt käyttöön

Sotkamon Perussuomalaiset ottavat kantaa myös hyvinvointialueen palvelujen pysyvyyteen, suurpetopolitiikkaan, oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen, työvoiman saatavuuteen ja liikkumisen sujuvuuteen Vuokatti-Kajaani -välillä.

Kannanotto. Sotkamon kunnan tulee ottaa lämpöliiketoiminta omaksi toiminnokseen turvatakseen häiriöttömän ja kustannustehokkaan toiminnan. Vaarana on, että jos kaukolämpö siirtyy kokonaan ulkopuolisen monikansallisen yrityksen omistukseen, kaukolämmön hinta "karkaa taivaisiin" ja samalla vaarantuu myös työpaikkoja.

Kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien tulee turvata kunnassa olevat työpaikat ja varmistaa riittävällä palkkatasolla työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Säästöjä hakiessa toimintojen ulkoistamista tulee harkita vain perustellusti poikkeustapauksissa.

Tulevaa Kainuun hyvinvointialuetta ja sen palveluita koskevissa valmisteluissa viranhaltijoiden ja meidän päättäjien täytyy olla vahvasti esillä varmistaaksemme vähintään nykyisen tasoiset palvelut kunnassamme. Tällä myös varmistamme työpaikkojen säilymisen. Kajaaniin keskittämistä emme hyväksy!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jo vuosia esille nostamamme suurpetopolitiikka täytyy vihdoin saada mahdollisimman nopeasti järkevälle tasolle paikallisesti ja myös valtakunnallisesti. Tässä mielestämme viranhaltijoilla ja meillä päättäjillä on myös oma roolinsa.

Kunnan tulee yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa lisätä painetta elyn suuntaan, että pyörätie sekä ohituskaistoja saadaan Vuokatti-Kajaani -välille ensisijaisesti eteläpuolen tielle. Tämä lisäisi selkeästi tiellä liikkuvan kevyen liikenteen, lumettoman kauden hiihtourheilijoiden ja myös autoilijoiden turvallisuutta.

Kunnassa tulee aloittaa selvittelyt ns. moposuoran osoittamiseksi ja järjestämiseksi nuorille. Nyt nuoret mopoilun harrastajat hakeutuvat asutusten läheisyydessä oleville uuden pinnoitteen saaneille kadunpätkille vaarantaen näin oman ja muiden turvallisuuden. Lisäksi häiriötä syntyy vääjäämättä alueen asukkaille. Tämän tuskin on harrastajien tarkoitus?

Keskusteluissa nousi esille kuinka hyödynnämme nykysuuntauksena olevan monipaikkaisuuden ja etätyön lisääntymisen mukanaan tuoman kiinnostuksen myös kuntaamme kohtaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Esitämme, että kunta järjestää maaseudun tyhjien kiinteistöjen inventoinnin jonka tuloksena saamme kuntaan muuttoa harkitsevan ja asuntoa etsivän henkilön tai perheen löytämään mahdollisesti remontoitavan tai jo suoraan asumiskelpoisen kiinteistön. Kiinteistöjen tiedot syötettäisiin kunnan sivuille jolloin ne löytyisivät helposti. Tämän projektin hankerahoitusmahdollisuus tulee myös huomioida.

Yleensäkin maaseudun elinvoiman ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tulee huolehtia, että maaseudulla on mahdollista asua ja liikkua. Tiestöjen kunnosta tulee huolehtia ja mahdollisesti tarvittavat lähipalvelut tulee varmistaa.

Yrittäjien, kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien tulee yhteistyössä ryhtyä selvittämään keinoja oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien edellytysten parantamiseksi yrityksissä ja selvittää mahdollisuudet saada toimintaan myös hankerahoituksia? Tämä olisi mielestämme yksi keino vastata työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

Mielestämme Sotkamon kunnassa ollaan liian vaatimattomia kunnan mainonnan suhteen. Kuntamme on puhdas, turvallinen, lapsiperheille loistava asuinpaikka ja myös palvelutarjonta on hyvä. Nyt valmistelussa olevassa kuntasrategiassa täytyy korostaa näitä seikkoja ja tehdä valtakunnan laajuinen brändäys touodaksemme kuntamme ihmisten ja yritysten tietoisuuteen heidän harkitessaan asuin ja sijoitus paikkaansa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sloganina voisi olla esim. pääkaupunkiseudun bussien kyljissä mainos "etsitkö hyvää paikkaa asua ja työpaikkaa, tule Sotkamoon meiltä nämä löytyy".

Sotkamon Perussuomalaiset ry

Sami Kilpeläinen näkee Vapon kaukolämpölaitosten siirtymisessä ulkomaalaiseen omistukseen saman vaaran kuin sähkön siirtomaksuissa.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä