Mielipiteet

Sotkamon Kokoomuksen vaalipäällikkö: Elinvoimaisen kunnan perusta on toimiva talous

"Vasta viimeiseksi meillä on taloudelliset perusteet rakentaa se kaikista tärkein eli lisäarvo kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin. Tämä luo samalla vetovoimaa ja mahdollistaa hyvän kierteen. Tämä vaatii uskallusta ja rohkeutta."

Mielipide. Meillä jokaisella kuntalaisella on asioita, mitä haluamme enemmän tai minkä pitäisi olla paremmin. Harva on valmis luopumaan saavutetuista eduista. Meillä jokaisella on mielipiteitä ja ajatuksia ainakin itseen, läheisiin, työhön tai vapaa-aikaan liittyviin asioihin. Valitettavasti nämä usein sanotaan ääneen vasta jälkikäteen.

Nyt meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin kuntavaalien kautta, lähtemällä itse ehdokkaaksi, rohkaisemalla ystävää tai vähintään äänestämällä itselle mieluista ehdokasta. Itse koen velvollisuudekseni kertoa ajatukseni tavalla tai toisella yhteisistä asioista päättäville.

Sotkamon kunnassa päätetään itse esimerkiksi päivähoidosta, koulutuksesta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, elinkeinojen kehittämisestä sekä kunnallistekniikan ylläpidosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuntapolitiikasta keskustellessa harhaudutaan monesti asioihin, kuten Euroopan unioni, polttoaineverotus tai vaikka lainsäädäntö. Näitä asioita ei kunnissa päätetä, vaikka ne ovatkin tärkeitä ja vaikuttavat meidän kaikkien elämään.

Toisaalta on väärin ajatella, että toimintaympäristö päättyy kunnan rajoihin. Kunnan on pystyttävä tekemään tiivistä yhteistyötä maakunnallisesti ja tultava kuulluksi myös valtakunnallisesti. Kainuun kuntien on yhdessä huolehdittava muun muassa siitä, että ihmiset ja tavarat pääsevät liikkumaan helposti pitkin ja poikki Suomen.

Tulossa voi olla historialliset kuntavaalit, jos nykyisen hallituksen valmistelema maakuntauudistus menee esityksen mukaisesti läpi. Maakuntauudistus olisi viemässä kunnilta todellista valtaa vaikuttaa omiin asioihinsa ja samalla kunnalta vietäisiin 2/3 tuloista, mutta vanhat velat ja haasteet jäävät hoidettavaksi.

Onneksi Sotkamon kunnan talous on tällä hetkellä kuitenkin hyvässä kunnossa, vertaillessa valtaosaan muita Suomen kuntia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kunnilla ja valtiolla on tismalleen samat veronmaksajat ja jaettavissa olevat veroeurot. Suomeen oltaisiin nyt rakentamassa todella kallista ylimääräistä hallintoporrasta, joka ei itsessään ratkaise vielä yhtään ongelmaa. Kunnat menettäisivät taloudellisen mahdollisuuden investoida hyvinvointiin ja verotulojen kasvamiseen, millä olisi tarkoitus tuottaa ja kehittää kuntalaisten palveluita.

Tulevaa seuraavalla valtuustokaudella meidän ei sitten tarvitsekaan ehkä päättää enää omista asioistamme. Ainoastaan siitä, mistä tinkimällä saadaan tuotettua kunnalle jäävät lakisääteiset palvelut. Käytännössä näitä kustannuksia ei voitaisi kattaa kuin veronkorotuksilla.

Viimeisimpien selvitystöiden valossa tämä maakuntauudistus ei näyttäisi olevan mielestäni kuitenkaan toteuttamiskelpoinen.

Suomessa on 309 kuntaa, joista kaikilla on omat erityispiirteensä. Kunta on paikka, jossa kaikki suomalaiset asuvat ja kuka muu voisi tietää meidän tarpeemme paremmin, kuin me itse.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Meidän on vaan pystyttävä näyttämään, että osaamme hoitaa asiat itse. Monessa asiassa on kyllä löydettävä uusia toimintatapoja ja sujuvampaa yhteistyötä toisten kuntien kanssa, voidaksemme tuottaa tarvittavat palvelut kustannustehokkaasti.

Esille on hyvä nostaa tässä sosiaali- ja terveydenhuolto, minkä toiminta on ollut itsellekin vähän kysymysmerkki.

Voin helposti sanoa, että haluan kaikille nopean hoidontarpeen arvioinnin ja ensihoidon sekä ripeämmän kiireettömän sairaudenhoidon. Halusin selvittää, että miten se olisi toteutettavissa ja mistä olisin tarvittaessa valmis luopumaan.

Sote kustannukset muodostavat yli puolet koko kunnan kuluista. Innostuin tutkimaan hieman tarkemmin 128 sivuista Kainuun soten talousarviota ja -ennusteita. Huomasin aika nopeasti, että täällä on mahdollisuus päästä kyllä paljon vartijaksi ja asiantuntemuksestakaan ei ole varmasti haittaa.

Dokumentista löytyi hyviä suunniteltuja toimenpiteitä, kuten työkalu kustannustehokkuuden arviointiin, varhaisen tuen malli, hallinnon resurssien suuntaaminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen ja asiakkaiden kuunteleminen. Toisaalta tulosalueiden toimintakuluista en löytänyt erittelyjä, mistä olisin voinut yrittää arvailla, mitä millainenkin palvelu maksaa.

Tulin siihen tulokseen, että ehkä tämä sote-maailma tarvitsee tuekseen enemmän asiantuntijoita, kuin meistä kuntalaisista poliittisin perustein valittua moniportaista hallintoa.

Tämän tarkoituksena ei ollut pelotella kuntavaaliehdokkuutta miettiviä vaan todeta, että tässäkin asiassa on paljon voitettavaa. Uskalletaan vaan vaatia tarvittava tieto ja toimitaan innovatiivisesti sekä ratkaisukeskeisesti.

Mielestäni elinvoimaisen kunnan perusta on toimiva talous. Tähän sopii liike-elämästä tutuksi tullut sanonta "kehity tai kuihdu".

Kunnan on ensin pyrittävä panostamaan siihen, miten jaettavaa synnytetään, eli elinkeinoelämän kehittämiseen. Meidän täytyy luoda työpaikkoja, koulutusta ja osaavaa työvoimaa.

Merkittävimpiä kuluja aiheuttavien palveluiden tuottamiseen on löydettävä uusia kustannustehokkaampia ja joustavia toimintatapoja. Yhteistyötä muiden kuntien kanssa on tiivistettävä ja haettava synergiaetuja.

Vasta viimeiseksi meillä on taloudelliset perusteet rakentaa se kaikista tärkein eli lisäarvo kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin. Tämä luo samalla vetovoimaa ja mahdollistaa hyvän kierteen. Tämä vaatii uskallusta ja rohkeutta.

Jos teemme asiat toisessa järjestyksessä, niin kehitys jää varmuudella saavuttamatta. Kertokaa minulle, jos olen väärässä.

Kun kaikilla on töitä ja autetaan yrityksiä synnyttämään alueelle uusia työpaikkoja, voidaan vastata muun muassa ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen, luoda olosuhteita liikkumiselle, tarjota kulttuuria ja turvallinen sekä viihtyisä elinympäristö. Onnistuminen mitataan asukaskokemuksella ja sen tulee olla kaiken päätöksenteon keskiössä.

Tarvitsemme siis yhteistyökykyisiä, luovia, ketteriä ja ratkaisukeskeisiä päätöksentekijöitä sekä aktiivisia kuntalaisia. Meidän on huolehdittava kaikkien kuntalaisten eduista, erityisesti niiden, jotka eivät itse pysty niistä huolehtimaan. Päätösten on oltava kestäviä ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvia.

Jos itselläsi ei ole mahdollisuutta lähteä kuntavaaliehdokkaaksi niin rohkaise ainakin jotain tuntemaasi henkilöä, joka ajattelee asioista samalla tavalla.

Ainakin minä haluan elinvoimaisen ja kehittyvän kunnan, missä olen onnellinen ja voin kertoa siitä ylpeänä muualla asuvillekin. Pyrin myös vaikuttamaan siihen esimerkiksi tällä mielipidekirjoituksellani.

Sami Mähönen

vaalipäällikkö

,

Sotkamon Kokoomus

Sami Mähonen kertoo tulleensa tulokseen, että sote-maailma tarvitsee tuekseen ehkä enemmän asiantuntijoita, kuin meistä kuntalaisista poliittisin perustein valittua moniportaista hallintoa. Hän ei kuitenkaan halua pelotella kuntavaaliehdokkaaksi lähtijöitä, vaan kannustaa hankkimaan tietoja päätöksenteon tueksi. Arkistokuva vuodelta 2018.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä