Paikallisuutiset

Koronaepidemia jatkuu edelleen Kainuussa – Sote: tilanteen heikkeneminen huolestuttaa

Yleistilanne koronaepidemian osalta Kainuussa on rauhallinen, mutta viruksen ilmaantuvuus alueella on edelleen korkea, 1558 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan.

Perjantain ja sunnuntain välisenä aikana uusia positiivisia testituloksia todettiin 319. Viime viikon alustavien tartuntaraporttien mukaan tapausmäärät ovat jälleen nousseet.

Soten mukaan sairaalahoidossa on edelleen muutamia koronapotilaita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Useiden hoito- ja hoivalaitoksissa todettujen tartuntaryppäiden vuoksi laitosvierailuja suositellaan rajoittamaan vain välttämättömiin.

Soten mukaan myös hoitohenkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräykset tehostetuista terveysturvallisuustoimista ovat voimassa 19.3. asti. Suosituksista voimassa ovat:

– Kasvomaskien käyttö yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja (kou­luis­sa luo­kal­ta al­kaen).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Etä­työskentely mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Työ­pai­koil­la suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen.

– Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin

– Suositellaan nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeita yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.

– Mat­kus­taes­sa suositellaan nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.

– Ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.

Kainuun sote suosittelee hakeutumaan koronatestiin, mikäli henkilö epäilee altistuneensa koronavirukselle tai hänelle tulee koronavirusinfektioon sopivia oireita. Koronatestaus palvelee päivittäin KAKS:n drive-in testiasemalla sekä arkisin kuntien terveysasemilla.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntatautilääkärin päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä, vaan se voidaan myöntää myös muunlaisen terveydenhuollon selvityksen perusteella. Lisäksi hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Todistuksen voi saada esimerkiksi työterveyshuollosta, mikäli heillä on tiedossa positiivinen virallinen koronanäytevastaus. Lisätietoja on koottu Kelan sivuille (www.kela.fi/tartuntatauti_nain-haet).

Kainuun sotessa on edelleen viivettä alkuvuoden aikaisten karanteeni- ja eristyspäätösten toimittamisessa, mutta ruuhkaa pyritään purkamaan mahdollisimman pian.

Sote: Työtaistelutoimet ja koronatilanne vaikeuttavat toimintaa

Hoitajajärjestöjen viime viikolla aloittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja edelleen jatkuva koronaepidemia vaikeuttavat sote-palveluiden tuottamista, Kainuun sote kertoo tiedotteessa.

Sote on siirtynyt tehostettuun valmiuteen, jonka tarkoituksena on varmistaa turvallisen potilastyön jatkuminen.

– Henkilökuntaa on paljon poissa, eikä sijaisia ole käytettävissä. Tilanne on huonontumassa monissa yksiköissä. Joudumme jälleen poikkeusjärjestelyihin, jotka vaikuttavat jatkuessaan ensisijaisesti kiireettömiin palveluihin, sanoo Kainuun soten terveysjohtaja Susanna Halonen soten tiedotteessa.

Pikatestin tulos selviää vartissa. Tulos on negatiivinen, jos testeri näyttää vain yhtä viivaa.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä