Mielipiteet

Aluevaaliehdokas Osmo Polvinen: Mistä tässä vaalissa on nyt kysymys?

Mielipide. Ennakkoäänestys on meneillään ja moni kuntalainen kyselee mistä tässä nyt kysymys. Olen koonnut muistin virkistämiseksi pohjaa, mitä meillä nyt on olemassa uuden ajan kynnyksellä. On helpompi hahmottaa tulevaisuuta, kun on olemassa joku lähtökohta. Omalta osaltani olen ollut näistä palveluista päättämässä ja kannan niistä täyden vastuun. Se pitää paremmin jalkoja maassa, kun ovat vapaasti kaikkien arvosteltavissa. Tulevaisuus on avoin.

Sairaalamäen uusi sairaala tulee palvelemaan asiakkaita uudelta pohjalta. Erikoissairaanhoidossa on mahdollisuus saada kaivattuja säästöjä, kun palvelut tehostuvat ja tulevat lähemmäksi asiakkaitaan. Mahdollisuudet ovat moninaiset koulutuksen, terveydenhuollon, tutkimuksen ja uuden tuotekehittelynkin osalta.

Sairaala tukee koko hyvinvointialueen palveluverkon kokonaisvaltaista uudistamista. Entistä vaativampia palveluita voidaan tuottaa omassa maakunnassa. Kuntiin tulee eri tasoisia palvelukeskuksia ja palvelupisteitä tarpeen mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nykyiset sote-terveystoimen palvelut ovat keskittyneet Sotkamossa nykyisen terveyskeskussairaalan yhteyteen, mikä on tarjonut monipuoliset lakisääteiset palvelut. Nykyinen 1960-luvun lopulla valmistunut kiinteistö alkaa tulla elinkaaransa päähän ja tarvitsee uuden suunnittelun. Hyvän suunnittelun ja toteutuksen avulla voidaan saada tarvittavia säästöjä myös kiinteistö- ja käyttökustannusten osalta.

Laboratoriopalvelut tuottaa Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskunta- yhtymä (Nordlap Oy). Sotkamon vastaanottopiste on terveyskeskuksen yhteydessä.

Työterveyshuollon palvelut hoitaa kuntien ja soten omistama Kainuunmeren Työterveys Oy. Palvelua käyttävät pääasiassa yritykset, yhteisöt ja julkiset laitokset. Tavoitteena on henkilöstön hyvinvointi sekä toimiva työyhteisö ja työympäristö.

Perhepalvelut/päivätoimintaa järjestetään vaikeimmin työikäisille vammaisille, joilla on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla on edistettävää sosiaalista vuorovaikutusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Perhepalvelut/palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille, jotka tarvitsevat vuorokauden eri aikoina vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoista suoritumisessa. Vaikeavammaisen palveluasuminen voi toteutua palvelutaloissa, pienemmissä palvelukodeissa tai kotiin annettavan palvelun tukitoimin.

Perhepalvelut/perhehoito on osa- tai ympärivuorokautisen hoidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön perheen arkeen liittyvässä kuntoutuksessa. Tavoitteena on edistää ihmissuhteita ja jokapäiväisiä kodin askareita, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta.

Pitkäaikainen perhehoito voi olla joko itsenäiseen elämään suuntaava välivaihe tai pysyvän asumisen ja elämisen järjestely. Perhehoito on vaihtoehto palveluasumiselle. Lyhytaikainen perhehoito on tarkoitettu kehitysvammaisen tai vammaisen henkilön kotona asumisen tukemiseen tai mahdollistamaan omaishoitajien vapaiden toteuttamisen.

Kehitysvammapalvelut järjestää ja tuottaa kehitysvammalain mukaisia palveluja, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja muiden lakien nojalla. Palvelut tukee vammaisia ja heidän perheitään elämän eri vaiheissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Palveluseteli mahdollistaa tarvittaessa omaishoidontuen lakisääteisen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelut ostamalla palvelu palvelusetelillä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto on osa kuntien vastuulla olevaa kansanterveystyötä. Sillä tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Tulosalueeseen kuuluu eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan vastuualueet.

Vanhuspalvelut on kotona asumista tukevia palveluja, joita hoitaa koulutetut työntekijät. Sotkamossa on myös yksityisiä hoivapalveluja tarjoavia yrityksiä. Senioreiden määrän kasvu vaikuttaa palveluiden tarpeeseen. Kiinteää yhteistä näkemystä tarvitaan kunnan, Sotkanmaan ja soten välillä.

Vanhainkoti Himmeli vastaa vanhushoidon omasta kokonaisuudestaan. Kiinteistön ikä on tuonut uuden suunnittelun tarvetta.

Ensihoito- ja palo- ja pelastustoimi tekevät yhteistyötä jo nykyisellään Hirvenniemen tiloissa.

Nykyisistä toimitiloista on tekeillä selvitys koko maakunnan osalta. Siitä muodostuu kuva siitä, mitä tiloja tarvitaan asukaslukuaan menettävän maakunnan murroksessa. Sotkamo on asuin- ja työpaikkana kiinnostava jota voisi hyödyntää laajemminkin.

Viime valtuustokaudella yritin saada hyvinvoinnin tulevaisuuskeskustelua aikaan. Kokouksissa ei päästy itse asiaan sisälle. Ehkäpä jonkin ajan kuluttua huomataan, että kaukoviisaus on vaikea laji. Siinä tarvitaan mukaan myös ripaus testattua kokemusta.

Maakunnan yhteinen palvelusopimus on laaja hallittava ja tarvitsee päättäjiltä paljon paneutumista ja tiedon hankkimista. Mutta käykää vaaliuurnilla se on todellista edunvalvontaa. Tuskin näin suurta uudistusta on heti tulossa. Tarkentavia säädösasetuksia kylläkin.

Osmo Polvinen

Aluevaaliehdokas (vas.)

Edellisen kauden sotevaltuuston pj.

Tarkoituksena saada näkemyksiä kirkonkylän kehittämisestä sellaisilta ihmisiltä ja toimijoilta, jotka eivät ole vielä päässeet vaikuttamaan.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä