Kainuun hirvilupien määrä laski, Sotkamossa kasvoi | App Sotkamo-lehti Skip navigation

Kainuun hirvilupien määrä laski, Sotkamossa kasvoi

Sotkamossa hirvenpyyntilupien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.
Sotkamossa hirvenpyyntilupien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Kuva: Pertti Granqvist/Arkisto
Hirvikanta on kasvussa erityisesti Pohjois-Sotkamon alueella. Kuvan hirvi seikkaili juhannuksen jälkeen Lehdonsuon tiellä.
Hirvikanta on kasvussa erityisesti Pohjois-Sotkamon alueella. Kuvan hirvi seikkaili juhannuksen jälkeen Lehdonsuon tiellä. Kuva: Pertti Granqvist/Arkisto

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1800 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa. Riistakeskus arvioi kokonaissaaliin nousevan 2200 eläimeen. Viime syksynä kaadettiin Kainuussa 2515 hirveä.

Hyrynsalmella, Ristijärvellä, Kuhmossa ja Paltamossa pyyntilupamääriin ei tullut juurikaan muutoksia viime vuoteen verrattuna. Suomussalmella lupamäärä pieneni viidenneksen ja Puolangalla lähes 60 prosenttia. Luvat kasvoivat Sotkamossa viidenneksen ja Vuolijoella kolmanneksen.

Kainuun alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle. Suomussalmella tavoitetiheyshaarukka on 2.5-3.3 hirveä tuhannella hehtaarilla ja muilla alueilla 2.4-3.0. Hirvikannan arvioidaan olevan sovituissa raameissa ensi syksyn jälkeen. Suunnitelman mukaan hirviä olisi tuhannella hehtaarilla Suomussalmella 2.9, Paltamo-Puolanka-Hyrynsalmi-Ristijärvi-alueella 2.7, Kuhmossa 2.4 ja Sotkamo-Kajaani-Vuolijoki-alueella 2.7.

Sotkamossa arvioitu hirvisaalis on tulevan syksynä 404 eläintä 95 prosentin suuruisella käyttöasteella laskettuna. Viime vuonna saalis oli 353 hirveä ja vuonna 2017 hirvisaaliin määrä oli 453 yksilöä.

Pyyntilupia Sotkamoon myönnettin 327 kappaletta. Aikuisia hirviä kaadetaan 229 ja vasoja 196. Pyyntilupien määrä yhteen laskettuna on 425 kappaletta.

Sotkamossa on paikoin erittäin tiheä hirvikanta. Muun muassa pitäjän pohjoisosissa alueita, jossa kaatolupien määrä tulee nousemaan edellisiin vuosiin verrattuna.

Hirven metsästys alkaa lauantaina 12. lokakuuta. Metsästysaika kestää tammikuun 15. päivään saakka, mutta koiraa ei saa kuitenkaan käyttää tammikuun pyynnissä. Lisäksi pyyntilupia voi käyttää tietyin ehdoin syyskuun alusta lähtien vahtimalla pellolta. Tarkoituksena on vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja viljelyksillä.

Riistakeskus kehottaa kaikkia hirviseurueita lähettämään edustajansa hirvipalavereihin, joita riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset järjestävät ennen jahdin alkua. Niissä käydään läpi metsästyksen turvallisuuteen ja järjestelyihin liittyviä asioita.